Пројекти који су добили финансијску подршку у 2015. години

РЕДНИ БР. НАЗИВ ПРОЈЕКТА ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА ОЦЕНА ИЗНОС
1 Београд светлости Културни фронт, Београд 9.42 180,000
2 Роботизација Србије Електротехнички факултет, Универзитет у Београду 9.25 200,000
3 Наука око нас Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду 9.17 300,000
4 Ћелија за сваког Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Београд 9.17 450,000
5 Фестивал науке 2015. УПГ Ноћ музеја, Београд 9.17 1,000,000
6 Упали лампицу Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду 9.08 175,000
7 ДИГИТАРИЈУМ: Примена дигитализације научног и културног наслеђа у школској настави Математички институт Српске академије наука и уметности 9.08 550,000
8 Физи бизи – бирам знање, бирам занимање Удружење наставника, Сомбор 8.75 200,000
9 Валоризација биодиверзитета Сремске Митровице као основа руралног развоја Рурални центар Сова – РЦ СОВА, Сремска Митровица 8.58 400,000
10 Отворене лабораторије Хемијски факултет, Универзитет у Београду 8.58 320,000
11 Научна визуелизација у школском простору и на паметном телефону Институт за физику, Земун 8.58 325,000
12 Блиски сусрет сa физиком Физички факултет, Универзитет у Београду 8.58 750,000
13 Наука и образовање Продукцијска група Мрежа, Београд 8.50 540,000
14 Упознајмо свет науке уз слободан софтвер Удружење професора информатике Србије 8.50 300,000
15 Упознајмо свемир 4 Астрономско друштво Нови Сад – АДНОС 8.42 150,000
16 Мобилни водич кроз галеријске просторе установа културе AлфаНум д.о.о., Нови Сад 8.42 400,000
17 Научнионица 2015. Покрени Србију 8.42 285,000
18 Научни кафе Удружење грађана „Омладински центар ЦК13“, Нови Сад 8.33 225,000
19 Поглед у оглед Хемијски факултет, Универзитет у Београду 8.33 350,000
20 Астрономија селу у походе Астрономско друштво Алфа, Ниш 8.33 350,000
21 Моје дете биће научник Удружење грађана Перспективе 8.33 570,000
22 Пчелица паметница Велес – Владичин Хан 8.25 450,000
23 Заштита карста и пећина Академски спелеолошко-алпинистички клуб, Београд 8.25 65,000
24 Магија у хемији Српско хемијско друштво 8.17 350,000
25 Матичне ћелије: алхемија 21. века Институт за медицинска истраживања, Београд 8.17 205,000
26 Унапређење програма Научног центра Музеј науке и технике, Београд 8.17 1,000,000
27 Школа за мале генијалце Центар за популаризацију науке, образовање, унапређење научног новинарства Сфера, Београд 8.08 200,000
28 Интерактивна мапа сећања. Унапређење вредновања историјске улоге мањина на простору Републике Србије Центар за историјске студије и дијалог 8.00 100,000
29 Мала школа геоморфологије – са природом живимо Друштво геоморфолога Србије 7.92 200,000
30 Креативно образовање ДАН ГРАФ д.о.о., издавач дневног листа „Данас“, Београд 7.92 250,000
31 Фестивал Наук није баук 8 Гимназија „Светозар Марковић“, Ниш 7.83 1,000,000
32 Јесења школа aстрономије Универзум, Бачка Паланка 7.83 150,000
33 Наука је женског рода Центар за женске студије, Београд 7.83 350,000
34 Научници у стрипу Издавачка кућа Макондо, Земун 7.83 650,000
35 У соби сопствених портрета: Женски портрети и феминистичка контрајавност 1920–1941. Институт за књижевност и уметност, Београд 7.75 150,000
36 Наука за младе Друштво истраживача „Владимир Мандић - Манда“, Ваљево 7.75 400,000
37 Фестивал науке у Новом Саду Универзитет у Новом Саду 7.75 1,000,000
38 Школа астрономије Астрономско друштво „Руђер Бошковић“, Београд 7.67 160,000
39 Ноћ истраживача 2015. Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду 7.67 300,000
УКУПНО 15.000.000