Коначна ранг-листа - Јавни позив категорија 4 2018. години

КАТЕГОРИЈА 4


ГРАД НАЗИВ ЕКСПОНАТА НАЗИВ ИЗВОЂАЧА БУЏЕТ ПРОСЕЧНА ОЦЕНА
Лесковац Kохезија-Адхезија ТЕХНИЧКА ШКОЛА "РАДЕ МЕТАЛАЦ" ЛЕСКОВАЦ 56,200.00 4.94

НУМ магнетни сто ТЕХНИЧКА ШКОЛА "РАДЕ МЕТАЛАЦ" ЛЕСКОВАЦ 73,800.00 4.9

Музиком кроз науку и уметност ТЕХНИЧКА ШКОЛА "РАДЕ МЕТАЛАЦ" ЛЕСКОВАЦ 39,600.00 4.95

Стуб даљинар ТЕХНИЧКА ШКОЛА "РАДЕ МЕТАЛАЦ" ЛЕСКОВАЦ 34,800.00 4.95

Стуб даљинар “АГРО-СИСТЕМ” д.о.о. 60,000.00

Стуб даљинар з.р Тотал градња 130,000.00

Шабац Човек систем - скелетни METAL LUX 95,939.00 4.75

Човек систем - кардиоваскуларни METAL LUX 95,939.00 4.75

Човек систем - скелетни Метеор д.о.о. 224,472.00

Човек систем - кардиоваскуларни Метеор д.о.о. 224,472.00

Kохезија-АдхезијаSighbotКикинда Месечев сат METAL LUX 66,369.00 5

Права крива METAL LUX 69,647.00 4.75

Стуб даљинар “АГРО-СИСТЕМ” д.о.о. 60,000.00 4.85

Стуб даљинар з.р Тотал градња 120,000.00

ПланисфераКрушевац Ветро турбина “АГРО-СИСТЕМ” д.о.о. 120,000.00 4.8

Ботаничка слагалица з.р Тотал градња 180,000.00

НУМ магнетни стоУжице Калеидоскоп Метеор д.о.о. 257,160.00 4.45

Камера опскура Метеор д.о.о. 284,280.00

Ниш Ботаничка слагалица ТЕХНИЧКА ШКОЛА "РАДЕ МЕТАЛАЦ" ЛЕСКОВАЦ 84,700.00 4.9

Ветро турбина “АГРО-СИСТЕМ” д.о.о. 120,000.00 4.85

Музиком кроз науку и уметност ТЕХНИЧКА ШКОЛА "РАДЕ МЕТАЛАЦ" ЛЕСКОВАЦ 39,600.00

Ботаничка слагалица з.р Тотал градња 180,000.00

Муаре зидРановац Калеидоскоп Метеор д.о.о. 257,160.00 4.45

ПланисфераЧачак Периодни систем елемената з.р Тотал градња 250,000.00 4.3

Оптичке илузије “АГРО-СИСТЕМ” д.о.о. 50,000.00

Оптичке илузије METAL LUX 57,825.00

Крагујевац Оптичке илузије 1 “АГРО-СИСТЕМ” д.о.о. 50,000.00 5

Оптичке илузије 2 “АГРО-СИСТЕМ” д.о.о. 50,000.00 5

Оптичке илузије METAL LUX 60,596.00

Оптичке илузије METAL LUX 60,596.00

НУМ магнетни стоSighbotКњажевац Човек систем Метеор д.о.о. 224,472.00 4.375

Права крива METAL LUX 78,382.00

Муаре зид


*Одобрени за финансирање су они пројекти који се по средњој оцени налазе изнад црвене линије