Пројекти који су добили финансијску подршку у 2012. години

Редни број Подносилац пријаве Назив пројекта Износ
1 Друштво андрагога Србије, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, "Ђуро Салај" а.д. и Национална фондација за хуману старост "Др Лаза К. Лазаревић" Академска недеља — Промоција целоживотног образовања за старије одрасле 200.000
2 Aкадемија инжењерских наука Србије и Универзитет у Београду Грађевински факултет Стални семинар чланова АИНС 100.000
3 CO FACT SOFT д.о.о. и Институт за физику Београд TEDxBelgrade 2012 300.000
4 Универзитет у Новом Саду Mедицински факултет и Универзитет у Новом Саду Пољопривредни факултет Лековито биље у медицини 150.000
5 Удружење Једнаке могућности и Институт "Михајло Пупин", Београд Учешће жена у науци и технологији: Изазови, могућности и пут напред 350.000
6 Академија инжењерских наука Србије — АИНС, Универзитет у Београду Машински факултет и Универзитет у Београду Електротехнички факултет Развој и промоција индустријских технологија инжењерских наука и иновативно-предузетничког духа 200.000
7 Удружење Амбасадори животне средине, Савез учитеља Републике Србије и Универзитет у Новом Саду Факултет техничких наука Промоција науке кроз развој међународног програма Еко-школе у Србији 350.000
8 Астрономска опсерваторија Музеј астрономије 250.000
9 Астрономско друштво "Нови Сад" и Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет Упознајмо Свемир 2 200.000
10 Астрономско друштво "Руђер Бошковић" и Универзитет у Београду Математички факултет Школа астрономије за почетнике 2012. 500.000
11 Гимназија Крушевац, Друштво астронома Србије и Астрономска опсерваторија Дани Еуреке 200.000
12 Гимназија Краљево, Регионална привредна комора Краљево, Ветеринарски специјалистички институт Краљево, Град Краљево, Машински факултет Краљево и Народни музеј Краљево Наука на тргу 300.000
13 Гимназија Лесковац и Технолошки факултет у Лесковцу Обука за научнике сутрашњице 60.000
14 Друштво астронома Србије и Астрономска опсерваторија Дани астрономије — Промоција астрономије у образовно-просветним установама и школама 300.000
15 Друштво за промоцију и популаризацију науке, Институт за физику Београд и Циклотрон д.о.о. Ловци на митове 300.000
16 Друштво за промоцију и популаризацију науке и Институт за физику Београд Надомак космоса 150.000
17 Друштво за ширење научних сазнања "Никола Тесла", Фондација "Фонд Никола Тесла" и Електротехнички институт "Никола Тесла" а.д. Промоција имена и дела Николе Тесле у земљи и иностранству 400.000
18 Друштво истраживача "Владимир Мандић Манда" и Институт за физику Београд Наука за младе 250.000
19 Универзитет у Београду Електротехнички факултет, Институт "Михајло Пупин", Универзитет у Новом Саду Факултет техничких наука и Универзитета у Крагујевцу Факултет инжењерских наука Фестивал роботике 1.500.000
20 Задужбина ”Андрејевић”, Астрономска опсерваторија и Институт за воћарство Јавни електронски сервис за приступ публикацијама које је објавила Задужбина ”Андрејевић” 300.000
21 Задужбина ”Илије М. Коларца” Програм Центра за предавачку делатност за 2012 — природне науке 1.600.000
22 Издавачка агенција ”Умељић” и Универзитет у Београду Факултет ветеринарске медицине Пчеларски журнал 200.000
23 Институт друштвених наука Демографија за новинаре 100.000
24 Институт за књижевност и уметност (РЕ)ВИЗИЈА: часописи као модератори књижевног и културног живота 150.000
25 Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Мала школа ДНК-логије 400.000
26 Институт за новију историју Србије Трибина: Из истраживања младих сарадника ИНИС-а 150.000
27 Институт за нуклеарне науке "Винча" Винчаоница 400.000
28 Институт за нуклеарне науке "Винча" Рука у тесту 300.000
29 Институт за нуклеарне науке "Винча" Библиотека Института "Винча" — Од дигиталног репозиторијума до електронског музеја 150.000
30 Институт за савремену историју, Београд Промоција и популаризација историјске науке у локалним срединама 400.000
31 Институт за физику Београд и Универзитет у Београду Физички факултет Ја волим физику, а ти? 200.000
32 Институт за физику Београд, Регионални центар за професионални развој запослених Шабац, Регионални центар за таленте "Михајло Пупин" Панчево и Основна школа "Ђорђе Крстић" Београд Подстицајна околина за активно учење природних наука (ПОКО) 300.000
33 Институт за филозофију и друштвену теорију Савремене контроверзе: Етички и друштвено-политички аспекти 250.000
34 Привредно друштво за издавачку делатност Scientific Research Journals д.о.о. Београд, Истраживачко-развојни институт ”Кирило Савић” и Иновациони центар Машинског факултета Универзитета у Београду Промоција истраживања у области саобраћајно-транспортног инжењерства 300.000
35 Краљевско академско природњачко друштво "Балкан", Универзитет у Крагујевцу Природно-математички факултет и Институт за биологију и екологију Биодиверзитет Србије кроз научноистраживачки рад и едукацију 150.000
36 Културни центар Лифт и Институт за воћарство Фестивал науке у Чачку 250.000
37 Математички институт САНУ Мај месец математике 600.000
38 Математички институт САНУ Дигитализација културног и научног наслеђа са применама у средњошколској настави 400.000
39 Математички институт САНУ Жива математика 350.000
40 Машински факултет Краљево и Град Краљево Дигиталне технологије за брзи развој производа 100.000
41 Машински факултет Краљево АФНАММ 2012 100.000
42 Машински факултет Ниш, Факултет техничких наука Косовска Миторвица и Факултет заштите на раду Ниш Полигенерација — фактор одрживог развоја 200.000
43 Музеј науке и технике, УПГ Ноћ музеја и Универзитет у Београду Факултет за физичку хемију Фестивал науке 2.000.000
44 Музиколошки институт САНУ Форум Музиколошког института САНУ 150.000
45 Музичка школа "Владимир Ђорђевић", Универзитет у Крагујевцу Педагошки факултет, Основна школа "17. октобар" Јагодина и Основна школа "Горан Остојић" Јагодина Мала моћна музика 100.000
46 Институт за физику Београд Време науке 800.000
47 Универзитет у Крагујевцу Педагошки факултет у Јагодини Амбијентално учење — Откривање научних тајни 100.000
48 Педагошки факултет у Сомбору Радионице и активности за оспособљавање учитеља за примену биолошких и хемијских огледа 100.000
49 Природњачко друштво Геа и Астронoмска опсерваторија Београд Упознавање астрономије — занимљив приступ природним и техничким наукама 250.000
50 Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију Ноћ биологије 200.000
51 Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет Популаризација алата примењене математике и механике као основе водећих технологија одрживог развоја 250.000
52 Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду Факултет техничких наука и Универзитет у Новом Саду Gateway to CERN 700.000
53 Регионални центар за таленте Бор, Центар за развој креативности "Цезар" и Институт за рударство и металургију Бор Научноистраживачка еко-едукација ученика Борског и Зајечарског округа 300.000
54 Савез астронома аматера Србије, Астрономска опсерваторија Београд, Универзитет у Крагујевцу Природно-математички факултет, Универзитет у Београду Математички факултет Популаризација астрономије за школе, факултете и грађанство 250.000
55 Sil books и Институт за мултидисциплинарна истраживања Београд Рибље благо — летња школа ихтиологије 70.000
56 Српско социолошко друштво Сто година социологије у Србији 200.000
57 Српско филозофско друштво и Институт за филозофију и друштвену теорију Наука и примењена филозофија 300.000
58 Српско хемијско друштво и Универзитет у Београду Хемијски факултет Јавне демонстрације хемијских експеримената 300.000
59 Студентска секција за неуронауке — Друштво за неуронауке Србије и Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" Београд Искључи таму, укључи мозак 350.000
60 Универзитет у Београду Технички факултет у Бору Адаптација курикулума за примену HP LIFE програма за промоцију омладинског предузетништва 250.000
61 Технолошки факултет Нови Сад и Универзитет у Новом Саду Институт за прехрамбене технологије Нахрани се науком — Enjoy Food Science 300.000
62 Удружење грађана Хемичари и Институт за физику Београд Паметница 100.000
63 Удружење грађана Хемичари и Институт за физику Београд Хемија кроз експерименте 150.000
64 Удружење грађана Лумен и Српска академија наука и уметности У разговору са академицима 350.000
65 Удружење грађана Лумен и Српска академија наука и уметности Галерија науке и технике Поставка ”Михајло Пупин — Стваралачка координација” 300.000
66 Удружење "Милутин Миланковић" и Универзитет у Београду Матаматички факултет Дигитални легат ”Милутина Миланковића” 250.000
67 Удружење студената електротехнике Европе — Локални комитет Београд и Универзитет у Београду Електротехнички факултет Brand New Engineers — Од интеграла до инжењера! 75.000
68 Удружење студената технике Европе (БЕСТ Београд) и Универзитет у Београду Машински факултет Together we make flying safe 180.000
69 Универзитет у Београду Физички факултет Организација фестивала физике и популарних предавања у градовима Србије 800.000
70 Универзитет у Нишу, Електронски факултет и Гимназија "Светозар Марковић" Ниш Фестивал Наук није баук 900.000
71 Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет и Универзитет у Новом Саду Факултет техничких наука Фестивал науке у Новом Саду 2012. 1.600.000
72 Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет и РУВ "Радио-телевизија Војводине" Радионица за обуку кадрова у медијима: Говорити и писати о науци 215.000
73 Факултет за примењену екологију Футура, Удружење Одговорност и Основна школа "Добросав Радосављевић Народ" ЕкоМоБиЛ Времеплов 300.000
74 Факултет за спорт и туризам — ТИМС Часопис Диван: Мој прозор у науку о спорту и туризму 50.000
75 Факултет за спорт и туризам — ТИМС Наука иза покрета: Чињенице о спорту, туризму и рекреацији 100.000
76 Универзитет у Београду Факултет за физичку хемију Наука око нас 300.000
77 Универзитет у Новом Саду Факултет техничких наука Повратак знања 100.000
78 Универзитет у Новом Саду Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет и Креативно едукативни центар Нови Сад Ноћ истраживача 800.000
79 Универзитет у Београду Физички факултет и Институт за нуклеарне науке "Винча" Masterclass 250.000
80 Универзитет у Београду Филозофски факултет, Центар за музеологију и херитологију и Канцеларија за младе Општине Аранђеловац Друштвено-хуманистичке дисциплине и наука о баштини — програм перманентне едукације ученика, студената и културних радника 150.000
81 Универзитет у Београду Филозофски факултет, Центар за музеологију и херитологију и Мрежа за истраживање виђења Социјалистичко наслеђе и култура сећања у кадру савремених виђења: Град као трезор 150.000
82 Фондација "ДАНА" и Институт за нуклеарне науке "Винча" Наука за све 700.000
83 Фондација "Никола Тесла" и Универзитет у Крагујевцу Факултет инжењерских наука Живот и дело Николе Тесле у функцији подстицањa стваралаштва и подршке научнотехнолошког развоја 400.000
84 Фондација ”Вукова задужбина”, Институт за књижевност и уметност и Центар за културу "Вук Караџић" Лозница Изучавање, популарисање и промоција српског књижевног и народног језика 100.000
85 Универзитет у Београду Факултет политичких наука и Фондација ”Др Зоран Ђинђић” Регионална школа политичке филозофије ”Др Зоран Ђинђић” 500.000
86 Универзитет у Београду Хемијски факултет и Српско хемијско друштво Манифестација: Између магије и хемије 300.000
87 Центар за културу и информисање "Кissaroo" и Универзитет уметности у Београду Факултет музичке уметности КОНЦЕРТиши се! — Концерти за децу и бебе 300.000
88 Центар за популаризацију науке, образовање и унапређење научног новинарства Сфера и Универзитет у Београду Географски факултет Космос, Земља и живот 200.000
УКУПНО 30.000.000