Пројекти који нису добили финансијску подршку у 2012. години

Редни број Подносилац пријаве Назив пројекта
1 Друштво пчелара "Београд" Израда пчеларске фенолошке карте Србије — Главне паше
2 Факултет заштите на раду у Нишу Обнови се — Од конвенционалних ка обновљивим изворима енергије
3 Education Association TEDxNoviSad
4 Гимназија Крушевац и Висока школа струковних студија за васпитаче Језичка кухиња
5 Универзитет у Београду Археолошки институт, Технички факултет у Бору и Завичајни музеј у Књажевцу Интердисциплинарни центар за археолошка истраживања Тимока
6 Астрономско друштво Универзум Роботизована опсерваторија
7 Универзитет у Београду Грађевински факултет и Инжењерска комора Србије Прва међународна конференција о механици оштећења
8 Европски центар за мир и развој (ЕЦПД) Млади и наука
9 Еколошки покрет Новог Сада 16. међународна еко-коференција — здравствено безбедна храна
10 Завичајни музеј Књажевац Фотографија и баштина — Документ или слика
11 Задужбина ”Андрејевић” Најбољи матурски рад
12 Задужбина ”Андрејевић” Едиција ”Научници Србије”
13 Задужбина "Андрејевић" Научна литература јавне библиотеке
14 Институт друштвених наука и Завичајни музеј Књажевац Социокултурни аспекти европских интеграција
15 Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Обележавање Међународног дана фасцинације биљкама
16 Институт за нуклеарне науке ”Винча” Софтверска подршка за креирање и одржавање електронског, вишејезичног онлајн речника
17 Истраживачко-информативни центар Нова српска политичка мисао Стереотипи у теорији и пракси
18 Комитет знања Србије (КознаС) и Педагошки покрет Србије Удруженим снагама наставника и ученика до већих постигнућа из математикe
19 Међународна организација за размену студената AIESEC локални комитет Нови Сад IT Week
20 Машински факултет Краљево СРМА 2012
21 Универзитет у Београду Архитектонски факултет и Удружење "Пет километара на час" Промовисање пешачења као одрживог вида транспорта
22 Универзитет у Београду Биолошки факултет Очување биодиверзитета у Србији: Информатички изазови на почетку 21. века
23 Универзитет у Београду Филозофски факултет Археологија за децу: Праисторија Србије за предшколце
24 Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Култура у учионици — Учионица у култури
25 Привредно друштво Media Sector д.о.о. Наука за чувати
26 Magnetic Field B, Дом омладине Београд Resonate
27 Саобраћајни факултет Железнички транспорт за одрживу будућност
28 Српски форум за истраживање у музичкој педагогији и Факултет музичке уметности Универзитета уметности у Београду Педагошки форум сценских уметности
29 Удружење за пејзажну хортикултуру Србије -
30 Удружење интелектуалаца за развој науке у Србији — Српски академски центар Истраживање експлоатационе поузданости и безбедности коришћења карданских вратила и других преносника
31 Удружење физичара Омега Ниш Наука за све — Обука наставника
32 Универзитет у Београду Филозофски факултет Трећи балкански скуп о визуелној перцепцији
33 Универзитет у Београду Технички факултет у Бору Први студентски симпозијум: Рециклажне технологије и одрживи развој (I ССРТОР)
34 Учитељски факултет у Врању и Гимназија "Бора Станковић" Оспособљавање за примену електронских извора информација
35 Универзитет уметности Факултет музичке уметности Музичка/е култура/е - Сусрети и преговарања //Music Culture/s - Encounters and Negotiations
36 Универзитет у Београду Филозофски факултет 4th Student Archaeological Conference. Silent Lambs and Big Bad Wolves: Human-Animal Relations
37 Универзитет у Београду Филолошки факултет Студентска лингвистичка конференција СТУЛИКОН
38 Универзитет у Новом Саду Факултет техничких наука SolarBike
39 Универзитет у Новом Саду Факултет техничких наука Играоница
40 Универзитет у Београду Филозофски факултет Тајна изгубљене лобање, документарни филм
41 Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитета у Београду Антропологија и уметност: Од пустиње и прашуме до галерије и музеја
42 Циклотрон д.о.о. Наука, штука и мало лука
43 Филозофски факултет Универзитета у Београду и Via Magna Archeologica Неолитскa налазишта на обали Дунава из авионске перспективе
44 Међународно друштво за научна интердисциплинарна истраживања у области јоге Међународни научни часопис: Смисао
45 Педагошки факултет у Сомбору Интерактивни музеј образовања и старих учила
46 Sil books Едукативна књига за децу: Да ли риба гризе реп?
47 Sil books Очи у очи са рибама, едукативне активности у основној школи