Пријављивање за радионицу "Ардуино сензори у кући"

26. од 11:30 – 12:30 часова