УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРИЈАВЕ

Попуњавање ове електронске пријаве је једини начин да се пријавите на Јавни позив за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке у 2015. години.

Рок за пријављивање је отворен до 16. јула 2015. у 17.00. Вашу електронску пријаву можете снимити у сваком тренутку, одјавити се и касније се пријавити и наставити попуњавање.

Пријава се попуњава на српском језику, ћириличним писмом.

Образац пријаве је јасан и сугестиван, али Вас молимо да претходно прочитате следеће савете.

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Да би се попунила електронска пријава за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке у 2015. години, неопходно је да се прво региструјете. Региструјете се тако што попуните обавезна поља Eлектронска пошта и Лозинка. У прво поље унесите своју праву електронску адресу, а лозинку изаберите као произвољан низ од најмање 6 карактера. Молимо Вас да запамтите ове податке, који ће Вам омогућити да и касније, у току трајања конкурса, правите измене у пријави.

НАВИГАЦИЈА КРОЗ ПРИЈАВУ

У врху интернет странице на којој се налази пријава видећете опције Сачувајте пријаву и Пошаљите пријаву. Притиском на Сачувајте пријаву унети подаци ће бити сачувани, те ћете моћи да се касније вратите и наставите са попуњавањем.

Уколико сте попунили сва поља, и ако сматрате да Ваша пријава садржи коначне податке, она се прослеђује Центру за промоцију науке притиском на Пошаљите пријаву.

Пријава садржи више страна, чији се редни бројеви такође налазе у врху интернет странице.

ЦЕЛИНЕ КОЈЕ ТРЕБА ПОПУНИТИ

У обрасцу за пријаву пројеката након сваке ставке постоји поље предвиђено за попуњавање, или одабир понуђених опција. У зависности од Ваших одговора сам образац може мењати број страна, и број ставки које треба попунити.

На последњој страни пријаве налази се списак потребних докумената које треба прикачити (upload) уз образац у електронском облику (скенирано). У зависности од података које сте навели током попуњавања пријаве, овај списак може имати различит број ставки, односно различит тип и број докумената, који су обавезни део пријаве за пројекат.

Документа о организацијама које су већ уведене у евиденцију Центра није потребно прикачити.

НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ПОЉА

Молимо Вас да пријаву попуњавате на српском језику, ћириличним писмом.

Величина поља предвиђених за текст сугерише дужину очекиваног одговора. Уколико је текст веће дужине, поље ће се аутоматски повећати.

У случају да је потребно додати неко поље, на за то предвиђеним местима у обрасцу, то се просто може учинити притиском на + Додајте.

Код питања са више понуђених одговора могуће је одабрати више од једне ставке.

СУГЕСТИЈА О СУОРГАНИЗАТОРИМА ПРОЈЕКТА

На другој страни пријаве, где наводите податке о суорганизатору, у зависности од броја суорганизатора можете додати цео одељак притиском на + Додајте још једног суорганизатора.

СУГЕСТИЈА О АКТИВНОСТИМА У ПРОЈЕКТУ

Посебну пажњу скрећемо на поље Имплементација пројекта. Називи активности и њихов редослед, уписани на овом месту, појавиће се и у табели Финансијски предрачун трошкова по активностима. Измене назива и редоследа активности могуће је извршити само у првопоменутој табели.